MARATONKOULU


Minustako maratoonari?
Liikunta on keskeinen terveyttä ja toimintakykyä ylläpitävä ja parantava tekijä. Erityisesti kestävyysliikunnan on useissa tutkimuksissa todettu parantavan hengitys- ja verenkiertoelimistön toimintaa ja siten ennaltaehkäisevän mm. sydän- ja verisuonisairauksia. Kestävyysliikuntaa tyypillisimmillään edustaa juokseminen. Juoksukärpäsen purtua voivat tavoitteet muuttua parin kilometrin juoksulenkistä parin kympin matkaksi ja unelmana voi häämöttää jopa 42195 metristä, maratonista, suoriutuminen. Vuonna 2001 reilut 9000 suomalaista toteutti unelmansa - urakasta on siis mahdollista selvitä, mutta ei aivan kylmiltään.

Terwahölkkä ja -maraton juostaan vuosittain toukokuun loppupuolella ja vaatimattomallakin lähtötasolla oleva ehtii vielä harjoitella ainakin 10 km matkalle ja kohtalaisen juoksutaustan omaava puolimaratonille tai jopa täydelle maratonille. Maratonin juoksemisen kannalta ratkaisevia tekijöitä ovat jalkojen kestävyys, energian riittävyys ja hapenottokyky, jotka kaikki ovat harjoitettavissa. Tulevan talven harjoittelu voidaan jakaa kolmeen jaksoon, joista ensimmäinen on perusharjoittelujakso, joka Oulu-maratonia ajatelleen jatkuu aina helmikuun lopulle saakka. Maalis-huhtikuu ovat maratonjuoksukestävyyden harjoitteluaikaa ja viimeiset kolme viikkoa ennen H-hetkeä muodostavat viimeistelyjakson.

Maratonkoulun harjoitusohjelma on ODL Liikuntaklinikan asiantuntijoiden Terwamaratonille laatima.


               Oulun NMKY Ry | Raatintie 7, 90100 OULU |  maraton@onmky.fi  |  040-567 6586